Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Δημοσιεύσεις - Παρουσιάσεις

 • Γκόντα, Θ., & Παπαθεοδώρου, Χ. (2023). "Δείκτες αποτίμησης υπηρεσιών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών". Στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 27-29 Νοεμβρίου 2023, 3–14. https://www.medevents.gr/Innet/UsersFiles/29o/Keimena_Ergasion02_29thPALC_2023.pdf
 • Gonda, T., & Papatheodorou, C. (2023). Adjusting the library performance standards for consortia services: a case study. Performance Measurement and Metrics, 24(3/4), 133–154. https://doi.org/10.1108/PMM-04-2023-0010/FULL/PDF  (για ανοικτή πρόσβαση στο preprint στο αποθετήριο Πέργαμος του ΕΚΠΑ)
 • Werner, K. (2023). Η Πράσινη Βιβλιοθήκη: Βιώσιμα κτίρια, εξοπλισμός και διαχείριση - Λίστα ελέγχου (K. Latimer & Θ. Γκόντα, μετάφρ.). IFLA Publications. https://repository.ifla.org/handle/123456789/2536
 • IFLA (2022). Η Βιβλιοθήκη στηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Θ. Γκόντα, μετάφρ.). IFLA Publications. https://repository.ifla.org/handle/123456789/2162
 • Gonda, T. (2022). Conference report on "Green & Sustainable Academic Libraries in the post-COVID Era: Greece". ENSULIB Newsletter, 2(2), 8-9. IFLA. https://repository.ifla.org/handle/123456789/2453
 • IFLA Section Environment, Sustainability, and Libraries (2022). Τι είναι η πράσινη βιβλιοθήκη; (Σ. Πουλημένου & Θ. Γκόντα, μετάφρ.). IFLA. https://www.ifla.org/g/environment-sustainability-and-libraries/ifla-green-library-definition/
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Σωκράτης Πουλής (επιμ.). (2022). 1821-2021 : 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση : Βιβλιογραφικός Οδηγός. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΒΙΚΕΠ. https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-lf-00067-21706-gr.pdf
 • Gonda, Thalia, Christos Papatheodorou. (2021). "Measuring library consortia performance". In 14th International Conference on Performance Measurement in Libraries (LibPMC), 2-4 November 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.6319521
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Θάλεια Γκόντα, Σύλβια Πουλημένου. (2021). «Ακολουθώντας την επιστήμη: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η διαχείριση των τεκμηρίων κατά την πανδημία». Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 25-27 Οκτωβρίου 2021. https://youtu.be/FqfrZQSZIfU?list=PLOsu8QXB-vv6xv0hvt9GsGSGuf-G_M-AH (βίντεο 0:00:00 - 0:27:50)
 • Γεωργίου, Άλκηστις, Θάλεια Γκόντα, Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά. (2020). «Νέος κορονοϊός και παραπληροφόρηση : η παραγωγή βίντεο στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών». Στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 17-18 Δεκεμβρίου 2020. https://conference.lib.ntua.gr/wp-content/uploads/2021/01/26th-Palc-Day-1-Part-43.pdf (κείμενο) https://conference.lib.ntua.gr/wp-content/uploads/2021/01/26th-Palc-Day-1-Part-43.ppsx (παρουσίαση) https://youtu.be/-gHzLQEhl4k (βίντεο)
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Θάλεια Γκόντα (Περιληπτική απόδοση – μετάφραση). (2020). REALM Project : Η φυσική εξασθένιση ως προσέγγιση απολύμανσης για τον SARS-CoV-2 σε δομικά υλικά : Δοκιμασία 6. https://library.ionio.gr/gr/news/19797/
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Θάλεια Γκόντα (Περιληπτική απόδοση – μετάφραση). (2020). REALM Project : Η φυσική εξασθένιση ως προσέγγιση απολύμανσης για τον SARS-CoV-2 σε υφαντικές ύλες : Δοκιμασία 5. https://ionio.gr/download.php?f=15000-15999/IU-nf-15588-21763-gr.pdf
 • Γκόντα, Θάλεια, Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά (Περιληπτική απόδοση – μετάφραση). (2020). REALM Project : Έρευνα αντοχής του SARS CoV-2 σε βιβλία και άλλα υλικά βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων. https://ionio.gr/download.php?f=15000-15999/IU-nf-15223-43833-gr.pdf
 • Gonda, Thalia. (2019). "Ionian University Library : Space and Storage : retrieval systems for closed stacks". Dublin : CONUL.
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Ιφιγένεια Βαρδακώστα. (2018). «ILSaS : η πορεία ανάπτυξης ενός συνεργατικού σχήματος». Στο Innovative Greek User Group Meeting, Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018. Αθήνα. https://ionio.gr/download.php?f=14000-14999/IU-nf-14440-12062-gr.pdf
 • Κουλουρίδης, Χρήστος. (2018). Σύνδεση εγγραφών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Ιονίου Πανεπιστημίου με διασυνδεμένα δεδομένα Linked Open Data. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (2017). Βιβλιογραφικές αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης : δυνατότητες και τεχνικές. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΒΙΚΕΠ.
  http://opac.seab.gr/screens/Catalog_Sierra_Search_guidesS9.pdf
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (2017). «Λογαριασμός χρήστη» : ένας οδηγός για τους χρήστες της υπηρεσίας. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΒΙΚΕΠ.
  http://opac.seab.gr/screens/OdigiesXrisis_Logariasmosmou_ s09.pdf
 • Poulimenou, Sylvia, Sozon Papavlasopoulos, Sarantos Kapidakis, Marios Poulos. (2016). Towards to Vector Plain Model. PETRA 2016: 81
 • Poulimenou, Sylvia, Sofia Stamou, Sozon Papavlasopoulos, Marios Poulos. (2016). “Short Text Coherence Hypothesis”. J. Quant. Linguistics 23(2): 191-210
 • Πουλημένου, Αλίκη-Σύλβια. (2015). “Ποσοτική γλωσσολογία στα μικρά κείμενα.” Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  https://www.didaktorika.gr/eadd/browse?type=author&order=ASC&sort_by=2&rpp=50&value=Poulimenou%2C+Aliki-Sylvia.
 • Poulimenou, Sylvia, Marios Poulos, S. Papavlasopoulos, Sofia Stamou. (2014). Keywords Extraction from Articles’ Title for Ontological Purposes. In Proceedings of the 2014 International Conference on Pure Mathematics, Applied Mathematics, Computational Methods. Santorini.
  https://www.researchgate.net/publication/274370793_Keywords_Extraction_from_Articles%27_Title_for_Ontological_Purposes
 • Κουλουρίδης, Χρήστος, Φανή Κουλούρη, Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά (επιμ.). (2013- ). Βιβλιογραφικό δελτίο. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ΒΙΚΕΠ.
  https://library.ionio.gr/gr/our-library/publications/bibliographic-report/
 • Γκόντα, Θάλεια. (2009). Αποτύπωση απαιτήσεων βιβλιογραφικής βάσης ορολογικού υλικού. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη (επιμ.). (2007). Μετα-βιβλιοθήκες : οι βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό : 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 : πρακτικά. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο. https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-lf-00036-40025-gr.pdf
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (2007). «Αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ελληνικών καταλόγων : ασυνέπειες και λάθη στα αρχεία καθιερωμένων ονομάτων». Στο Μετα-βιβλιοθήκες : οι βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον παγκόσμιο ιστό : 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004 : πρακτικά. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
  http://conferences.ionio.gr/palc2004/pdfs/Anthi.pdf (κείμενο)
  https://conferences.ionio.gr/palc2004/powerpoints/ANTHI_KALOFOLIA.ppt (παρουσίαση)
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (2007). «Μέθοδοι διορθώσεων θεματικών επικεφαλίδων : Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου». Στο Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων» (Αθήνα : ΕΜΠ). Αθήνα : ΣΕΑΒ
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11639/skeab008a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (κείμενο)
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11639/skeab008b.pdf?sequence=2&isAllowed=y (παρουσίαση)
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη (ως μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Θεματικής Καταλογογράφησης ΣΚΕΑΒ). (2007). «Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες». Στο Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων» (Αθήνα : ΕΜΠ). Αθήνα : ΣΕΑΒ
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11645/skeab011a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (κείμενο)
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/11645/skeab011b.pdf?sequence=2&isAllowed=y (παρουσίαση)
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Προκόπιος Κατωμέρης (ως μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Θεματικής Καταλογογράφησης ΣΚΕΑΒ). (2007). «Χρήση πεδίων 6ΧΧ του UNIMARC». Στο Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων» (Αθήνα : ΕΜΠ). Αθήνα : ΣΕΑΒ
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/10701/skeab025a.pdf?sequence=1&isAllowed=y (κείμενο)
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/10701/skeab025b.pdf?sequence=2&isAllowed=y (παρουσίαση)
 • Κώτση, Αικατερίνη (συμμετοχή στην έκδοση:) Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Ε., & Μαυρομάτης, Γ. Κ. (επιμ.). (2007). Αντώνιος Σπυρής : νοτάριος και πρωτοπαπάς Κερκύρων : πρωτόκολλο (1560-1567). Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Poulimenou, Sylvia, Spyros Asonitis, Marios Poulos. (2007). Metadata Encoding for the Documents based on the Rules of Diplomatics Science. MTSR 2007: 91-100
 • Κώτση, Αικατερίνη. (2005). Διαθήκες Κερκυραίων 19ου αιώνα. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη (επιμ. βιβλιογραφικών εγγραφών). (2004). Μεγάλα βιβλία : κατάλογος έκθεσης παλαιών βιβλίων μεγάλου σχήματος : στο πλαίσιο του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κέρκυρα, 13-15 Οκτωβρίου 2004. Κέρκυρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο : Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (2002). «Σχεδιασμός και διαχείριση αναδρομικής καταλογογράφησης». Στο Το μάνατζμεντ στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες : πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 15-17 Οκτωβρίου 2001. Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  https://www.lib.uom.gr/images/pdf/ekdhlwseis/palc10/kalofolia.pdf
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη, Ευγένιος Καλοφωλιάς. (1998). «Η Βιβλιοθήκη της Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας μπροστά στην προοπτική του τεχνολογικού πολιτισμού», Δελτίο Αναγνωστικής Εταιρίας Κέρκυρας, 23: 197-209
 • Άνθη-Καλοφωλιά, Έλλη. (1993). «Η οικονομική προσέγγιση της παροχής υπηρεσιών on-line αναζήτησης πληροφοριών μέσω βάσεων-διανομέων», Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 9: 20-23
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12638/9teuxos007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Anthi, Elli. (1988). «Thesauri vs. free-text as searching tools for social sciences current awareness services in a computer environment». Sheffield : University of Sheffield
 • Άνθη, Έλλη. (1987). «Πρότυπα και επιστημονικοτεχνική πληροφόρηση», Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 6: 15-20
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12610/6teuxos017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Άνθη, Έλλη. (1986). «Οι βοηθητικοί πίνακες της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey και οι ειδικές βιβλιοθήκες», Βιβλιοθήκες και Πληροφόρηση, 5: 13-17
  https://lekythos.library.ucy.ac.cy/bitstream/handle/10797/12532/5teuxos014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Άνθη, Έλλη. (1985). Εισαγωγή στη βιβλιογραφία των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών : σημειώσεις παραδόσεων. Αθήνα : ΤΕΙ Αθήνας. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας
Ενημέρωση: 05-12-2023
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN