Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Ιονίου Πανεπιστημίου
TextToSpeech Letter_size Contrast Facebook Instagram YouTube
ShareThis
         ΑΓΓΛΙΚΑ

Υπηρεσίες για Ερευνητικό / Διδακτικό Προσωπικό

Χρήση της Βιβλιοθήκης
Κάρτα Μέλους

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης είναι απαραιτήτως εφοδιασμένα με ειδική κάρτα μέλους, η οποία εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης.

Ως κάρτα μέλους ενεργοποιείται και χρησιμοποιείται η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Για την ενεργοποίηση της κάρτας νέων μελών των διδασκόντων χρειάζεται επιπλέον αστυνομική ταυτότητα (αν δεν βρίσκεστε κοντά στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε να τη σκανάρετε ή να τη φωτογραφήσετε και να μας την στείλετε μέσω της υπηρεσίας Ρωτήστε μας) και απλή βεβαίωση από τη Γραμματεία. Η κάρτα μέλους ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της και για τα μέλη ΔΕΠ ανανεώνεται αυτόματα από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες χρειάζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία.

Η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική και σε περίπτωση απώλειας, το μέλος οφείλει να το δηλώσει αμέσως στη ΒΙΚΕΠ, προκειμένου να ακυρωθεί η απολεσθείσα ώστε να προληφθεί πιθανή κακή χρήση της από τρίτους.

Τα μέλη ενημερώνουν το Γραφείο Δανεισμού για κάθε αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου ή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και για κάθε αλλαγή ιδιότητας εντός του Ι.Π. ή διακοπή σχέσης με αυτό το συντομότερο δυνατόν.

Δανεισμός

Οι όροι και η διάρκεια δανεισμού του υλικού για τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθορίζονται ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου ως εξής:

Ποσότητα τεκμηρίων Διάρκεια δανεισμού Άλλα στοιχεία
Τύπος υλικού Μέγιστος αριθμός ανά τύπο Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων ανεξάρτητα από τύπο υλικού Κανονικός δανεισμός σε ημέρες Αριθμός ανανεώσεων Περίοδος ανανέωσης σε ημέρες Περίοδος χάριτος σε ημέρες Αριθμός ειδοποιήσεων εκπρόθεσμου
Βιβλία 15 15 28 1 28 2 2
Παρτιτούρες 5 21 1 7 2 2
Μουσικές ηχογραφήσεις (CD) 15 7 1 7 2 2
Μαγνητοσκοπήσεις (VIDEO / DVD) 5 7 1 3 1 2
Υλικό βραχυπρόθεσμου δανεισμού Α: 2 ημερών, 1 ημέρας / Β: 3 ωρών 5 1 ή 2 αναλόγως 0 0 0 2
  3 3 ώρες 0 0 0 2Ανανέωση δανεισμού επιτρέπεται ανάλογα με τον τύπο του τεκμηρίου και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πολιτική Δανεισμού – Διαδανεισμού.

Όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέφουν τα τεκμήρια στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν βάσει της Πολιτικής Δανεισμού – Διαδανεισμού.

Σε περίπτωση αποχώρησης ή διακοπής σχέσης με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα μέλη υποχρεούνται να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη πριν από την αποχώρησή τους τα τεκμήρια και/ή εξοπλισμό που έχουν δανειστεί.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τους κανόνες του δανεισμού μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Δανεισμού – Διαδανεισμού.

Πληροφορίες: Γραφείο Δανεισμού, 2661087323, 2661087327, LibraryLoan@ionio.gr

Διαδανεισμός

Μέσω της υπηρεσίας διαδανεισμού, η Βιβλιοθήκη μπορεί να δανειστεί για λογαριασμό σας βιβλία, άρθρα περιοδικών και άλλα τεκμήρια που δεν διαθέτει στη συλλογή της από άλλη συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη και δίκτυα διαδανεισμού. Ονομάζεται και «Δανεισμός μεταξύ βιβλιοθηκών».

Διαδικασία Διαδανεισμού

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Βιβλιοθήκης.

Βεβαιωθείτε ότι  το υλικό που αναζητάτε δεν υπάρχει στην συλλογή της Βιβλιοθήκης μας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία διαδανεισμού εδώ.

Αναζήτηση Υλικού
page image

Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης θα βρείτε καταλογογραφημένο το σύνολο της έντυπης και μη έντυπης συλλογής της σε μορφή βιβλιογραφικών εγγραφών. Ένα τυπικό παράδειγμα βιβλιογραφικής εγγραφής είναι αυτό που εμφανίζεται παραπάνω.

Αν βρήκατε τη βιβλιογραφία που σας ενδιαφέρει, βεβαιωθείτε ότι τα τεκμήρια βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη που σας εξυπηρετεί τοπικά και ότι δεν είναι δανεισμένα, ελέγχοντας στα τοπογραφικά στοιχεία την Τοποθεσία και την Κατάσταση αντιστοίχως. Ο Ταξιθετικός αριθμός θα σας οδηγήσει στο συγκεκριμένο σημείο της τοποθεσίας που βρίσκεται το τεκμήριο, λαμβάνοντας υπόψη και τον κωδικό συλλογής που μπορεί να προηγείται του ταξινομικού αριθμού.
Οι τοποθεσίες που έως τώρα είναι ενσωματωμένες στον κατάλογο φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τοποθεσία Κτίριο Όροφος Πρόσβαση κοινού
Κεντρική – Κύριο Βιβλιοστάσιο Κεντρική Βιβλιοθήκη Ισόγειο Ελεύθερη
Κεντρική – Αναγνωστήριο Κεντρική Βιβλιοθήκη 1ος όροφος Ελεύθερη
Κεντρική – Συλλογή Σπάνιου Υλικού Κεντρική Βιβλιοθήκη Ισόγειο Περιορισμένη
Κεντρική – Αίθουσα Β1 Κεντρική Βιβλιοθήκη 2ος όροφος Περιορισμένη
Τμήμα Ιστορίας ΤΙΣ / ΤΑΒΜ 1ος όροφος Περιορισμένη
ΤΜΣ Παράρτημα – Π. Φρούριο ΤΜΣ – Π. Φρούριο 1ος όροφος Ελεύθερη
ΤΜΣ Παράρτημα – Π. Ανάκτορα Π. Ανάκτορα (Παλαιά Τροχαία) Ισόγειο Περιορισμένη
ΤΜΣ ΕΕΜ – Π. Ανάκτορα Π. Ανάκτορα (Παλαιά Τροχαία) Ισόγειο Περιορισμένη
ΤΜΣ ΕΕΜ – Π. Φρούριο ΤΜΣ – Π. Φρούριο 1ος όροφος Περιορισμένη

Οι βασικές μορφές αναζήτησης που υποστηρίζονται από τον κατάλογο είναι οι εξής: η Απλή, η Σύνθετη, η Αναζήτηση Περιοδικών και η Αναζήτηση με Αριθμό.

 • Η Απλή αναζήτηση περιλαμβάνει 5 επιμέρους επιλογές, βάσει των οποίων μπορούν να αναζητηθούν τα τεκμήρια στον κατάλογο: Λέξη κλειδί, Συγγραφέας, Τίτλος, Θέμα και Εκδότης.
 • Με τη Σύνθετη αναζήτηση έχετε τη δυνατότητα να κάνετε περίπλοκες αναζητήσεις, συνδυάζοντας όρους και θέτοντας τους περιορισμούς που πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν το αποτέλεσμα της αναζήτησής σας. Σ’ αυτήν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τελεστές Boole, αποκοπή ενός ή περισσοτέρων χαρακτήρων, περιορισμούς γλωσσικούς, χρονολογικούς, μορφής και εκδότη.
 • Στην Αναζήτηση περιοδικών μπορείτε να αναζητήσετε αλφαβητικά μόνο τίτλους περιοδικών, παρόλο που τίτλους περιοδικών μπορείτε να βρείτε και από τις άλλες μορφές αναζήτησης.
 • Τέλος, στην Αναζήτηση με Αριθμό μπορείτε να εντοπίσετε τεκμήρια των οποίων γνωρίζετε είτε τον ταξινομικό αριθμό είτε το διεθνή πρότυπο αριθμό, δηλ. το ISBN, το ISSN ή το ISMN.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της αναζήτησης και του καταλόγου μπορείτε να βρείτε στον οδηγό της Βιβλιοθήκης Βιβλιογραφικές αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης: δυνατότητες και τεχνικές, καθώς και επεξήγηση απλών εντολών στη Βοήθεια του καταλόγου.

Ηλεκτρονικές Πηγές
Η Βιβλιοθήκη είτε με δικές της συνδρομές είτε με συνδρομές του HEAL-Link δίνει πρόσβαση σε χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και σύνδεσμοι για τα οποία υπάρχουν στη σελίδα Αναζήτηση Υλικού > Ηλεκτρονικές Συνδρομές. Επιπλέον, για να περιηγηθείτε κατ’ ευθείαν στις σελίδες του HEAL-Link μπορείτε να επιλέξετε τη σελίδα Αναζήτηση Υλικού > HEAL-Link. Στη σελίδα του HEAL-Link έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης κατά τίτλο περιοδικού, θέμα και εκδότη, αλλά και με την Ενιαία μηχανή αναζήτησης για κάθε είδος δημοσιεύματος.

Μια άλλη επιλογή είναι οι Θεματικές πύλες, δηλ. ένα σύνολο ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών, κυρίως μη συνδρομητικών, που έχουν επιλεγεί, αξιολογηθεί και ταξινομηθεί κατά θέμα από τη Βιβλιοθήκη, με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των χρηστών σε αξιόπιστες και συμβατές με τα γνωστικά αντικείμενα του Ι.Π. πηγές. Οι επιμέρους ηλεκτρονικές πηγές μπορούν επίσης να εντοπιστούν και με αναζήτηση του τίτλου ή λέξεων της περιγραφής τους στον ιστότοπο.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομές παρέχεται κατόπιν ταυτοποίησης των IP διευθύνσεων σε όσους βρίσκονται εντός του δικτύου του Ιονίου Πανεπιστημίου ή έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτό μέσω σύνδεσης VPN (Virtual Private Network). Ο ιστότοπός μας, σε περίπτωση που αποσυνδεθήκατε αυτόματα ή ξεχάσατε να συνδεθείτε, σας ενημερώνει με την Εξακρίβωση Δικτύου για την κατάσταση σύνδεσης, σε όποια σελίδα του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης κι αν βρίσκεστε.

Λογαριασμός Χρήστη

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης για μια σειρά υπηρεσιών, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να ενημερώνεστε ή για να διαχειρίζεστε μόνοι σας θέματα που σας αφορούν, μέσω της υπηρεσίας «Λογαριασμός χρήστη». Έτσι, μπορείτε:

 • Να ενημερώνεστε για τα τεκμήρια που είναι δανεισμένα στο όνομά σας,
 • Να πραγματοποιείτε μόνοι σας ανανέωση δανεισμού,
 • Να ζητάτε κράτηση κάποιου τεκμηρίου που είναι δανεισμένο,
 • Να διατηρείτε ιστορικό ανάγνωσης όλων των τεκμηρίων που έχετε δανειστεί,
 • Να δημιουργείτε βιβλιογραφικές λίστες με τεκμήρια που σας ενδιαφέρουν,
 • Να διατηρείτε αρχείο των βιβλιογραφικών αναζητήσεων που συνηθίζετε να πραγματοποιείτε και να ενημερώνεστε για τις νέες προσθήκες τεκμηρίων στη συλλογή, που πληρούν τα κριτήρια της κάθε αναζήτησης.

Επιπλέον, μπορείτε:

 • Να ενημερώνετε τη Βιβλιοθήκη για κάποια αλλαγή στο λογαριασμό του e-mail σας,
 • Να τροποποιείτε το ΡΙΝ σας,

Για να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά, πρέπει:

 • Να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Βιβλιοθήκης και
 • Να έχετε δημιουργήσει προηγουμένως το λογαριασμό σας και να έχετε συνδεθεί σ’ αυτόν.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση και τις δυνατότητες της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να βρείτε στον οδηγό της Βιβλιοθήκης Λογαριασμός χρήστη: ένας οδηγός για τους χρήστες της υπηρεσίας.

Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων

Βιβλία που ανήκουν στη Συλλογή Σπανίων Βιβλίων δεν δανείζονται. Μέλη του διδακτικού προσωπικού, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ειδικοί ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν εντός του αναγνωστηρίου ταυτόχρονα μέχρι 2 αντίτυπα αυτής της κατηγορίας υλικού, μετά από συμπλήρωση ειδικής αίτησης, σύμφωνα με την Πολιτική Δανεισμού – Διαδανεισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης (Συνεδρίαση 9/5/2018).

Τα βιβλία διατίθενται για μελέτη στο πρωινό ωράριο (9:00-14:30). Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η χρειάζεται να τα μελετήσει κατά το απογευματινό ωράριο, η αίτηση πρέπει να γίνει εκ των προτέρων, στο πρωινό ωράριο, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Ο χρήστης παραλαμβάνει τα βιβλία και υπογράφει στην αίτηση για την παραλαβή, χρησιμοποιεί τα βιβλία δε εντός του αναγνωστηρίου. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, κατά την επιστροφή των βιβλίων οφείλει να ελέγξει τη φυσική τους κατάσταση.

Συγγραφή Εργασιών
Διαχείριση Βιβλιογραφίας

Η σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών επιτρέπει στους ερευνητές-συγγραφείς επιστημονικών κειμένων να τεκμηριώσουν επαρκώς την εργασία τους, να αποδείξουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της έρευνάς τους, και εν γένει, να συμμετέχουν ισότιμα στην ακαδημαϊκή συζήτηση.

Επίσης, η ορθή διαχείριση των βιβλιογραφικών αναφορών επιτρέπει στους ερευνητές να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των εκδοτών, καθιστώντας έτσι την εργασία τους δημοσιεύσιμη, αλλά και ανιχνεύσιμη στο πλαίσιο της αξιολόγησης και αναζήτησης της επιστημονικής παραγωγής.

Πρόγραμμα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Mendeley

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι.Π. συστήνει ένα εργαλείο για την καλύτερη οργάνωση των βιβλιογραφικών αναφορών, προκειμένου αυτές να είναι εύκολα ανακτήσιμες και επαναχρησιμοποιούμενες. Πρόκειται για το εργαλείο Mendeley, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που διαθέτει ελεύθερα ο εκδοτικός οίκος Elsevier.
Το Mendeley σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να διαμοιράζεστε τις ερευνητικές σας εργασίες, να ανακτάτε βιβλιογραφικές εγγραφές και να συνεργάζεστε με άλλους ερευνητές.

Το Mendeley μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία επίπεδα:
1. Δημιουργώντας έναν προσωπικό λογαριασμό στο www.mendeley.com έχετε πρόσβαση στο Mendeley Web, ένα διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης ερευνητικών εργασιών και ένα κοινωνικό δίκτυο για ερευνητές.
2. Κατεβάζοντας το Mendeley Desktop, εγκαθιστάτε μια εφαρμογή διαχείρισης εγγράφων και αναφορών που βρίσκονται τοπικά αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας (διαθέσιμο για Windows, Mac και Linux).
3. Με τη χρήση του Mendeley Web Importer, μιας επέκτασης στο φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αποθηκεύετε άρθρα και ιστοσελίδες αυτόματα στις αναφορές σας στο Mendeley κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Στο Mendeley μπορείτε να οργανώσετε τη βιβλιογραφία σας σε φακέλους και υποφακέλους, χωρίς να αλλάζετε τη διάταξη των αρχείων σας στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε αυτούς τους φακέλους με τους συνεργάτες σας και να ανταλλάσετε βιβλιογραφικές αναφορές. Μπορείτε να ανοίγετε τα αρχεία μέσα στο ίδιο το Mendeley, να διαβάζετε τις εργασίες σας και να κρατάτε σημειώσεις επάνω σε αυτές. Με τη βοήθεια πρόσθετων λειτουργιών σε δημοφιλείς κειμενογράφους, όπως το Word και το OpenOffice, μπορείτε να εισάγετε βιβλιογραφικές αναφορές στις εργασίες σας την ώρα που γράφετε και να τις μορφοποιείτε με αυτόματο τρόπο στο πρότυπο που εσείς έχετε επιλέξει

To Mendeley μπορείτε να το κατεβάσετε στη διεύθυνση: https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης σε Μέλη του Διδακτικού Προσωπικού για τη Διαχείριση Βιβλιογραφίας

Η διαχείριση της Βιβλιογραφίας ως δεξιότητα είναι πολύ σημαντική τόσο στον ερευνητή, όσο και στον διδάσκοντα. Στο σύγχρονο περιβάλλον επιστημονικής επικοινωνίας και τεχνολογίας, η διαρκής ενημέρωση για τους νέους τύπους υλικού που παρουσιάζονται, τα νέα αυτοματοποιημένα εργαλεία που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση των συγγραφέων και η πρακτική διδασκαλία της διαχείρισης της βιβλιογραφίας μπορούν να αποδειχτούν αξιόλογες προκλήσεις.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, θέλοντας να στηρίξει το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, παρέχει τρεις διαφορετικές υπηρεσίες:

Α. Ατομική συνεδρία για την επίδειξη του Mendeley σε μέλη ΔΕΠ
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει, κατόπιν συνεννόησης και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, επιδείξεις του προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley σε ένα ή δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού, εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης από εξειδικευμένο προσωπικό (Mendeley Advisor). Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου μία ώρα.

Β. Μαθήματα διαχείρισης βιβλιογραφίας για προπτυχιακούς φοιτητές
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει, κατόπιν αιτήματος του διδάσκοντα και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, τρίωρο εργαστήριο διαχείρισης βιβλιογραφίας στην τάξη του διδάσκοντα. Αντικείμενα που παρουσιάζονται ή/και ασκούνται οι φοιτητές:

 • Διάδοση ιδεών.
 • Λογοκλοπή - τι είναι, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε.
 • Βιβλιογραφικές αναφορές: τι είναι.
 • Είδη δημοσιευμάτων και πώς κάνουμε αναφορά ανά είδος δημοσιεύματος για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, λήμματα εγκυκλοπαίδειας και ιστοσελίδες.
 • Είδη  βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Πρότυπα  βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Πνευματική πατρότητα και πνευματική ιδιοκτησία.
 • Εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής και Turnitin.

Γ. Μαθήματα διαχείρισης βιβλιογραφίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές
Η Βιβλιοθήκη προσφέρει, κατόπιν αιτήματος του/της Διευθυντή/-τριας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, τρίωρο εργαστήριο διαχείρισης βιβλιογραφίας. Αντικείμενα που παρουσιάζονται ή/και ασκούνται οι φοιτητές:

 • Διάδοση ιδεών.
 • Λογοκλοπή - τι είναι, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε.
 • Βιβλιογραφικές αναφορές: τι είναι.
 • Είδη δημοσιευμάτων και πώς κάνουμε αναφορά ανά είδος δημοσιεύματος για μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, λήμματα εγκυκλοπαίδειας και ιστοσελίδες.
 • Είδη  βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Πρότυπα  βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.
 • Πνευματική πατρότητα και πνευματική ιδιοκτησία.
 • Εργαλεία ελέγχου λογοκλοπής και Turnitin.
 • Παρουσίαση και χρήση του προγράμματος διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών Mendeley.

Πληροφορίες: Θάλεια Γκόντα, 2661087338, thalia@ionio.gr

Αποτροπή Λογοκλοπής και Turnitin

Λογοκλοπή

Λογοκλοπή ή λογοκλοπία: η ιδιοποίηση ξένης πνευματικής δημιουργίας με ανήθικο, παράνομο τρόπο (Λεξικό της κοινής νεοελληνικής / Τριανταφυλλίδη).
Και ενώ η λογοκλοπή έχει παραδοσιακά συσχετιστεί με την αθέμιτη αντιγραφή φράσεων και λέξεων, η έννοια της λογοκλοπής αναφέρεται και σε μία δεύτερη, μεγάλη κατηγορία, αυτή του σφετερισμού ιδεών. Η διάδοση μιας ιδέας χωρίς την απόδοση της σχετικής αναφοράς στο δημιουργό της συνιστά σοβαρό παράπτωμα στον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο. Μόνο η σωστή διαχείριση των βιβλιογραφικών αναφορών εγγυάται την αποφυγή της λογοκλοπής, ενώ διασφαλίζει την πρωτοτυπία μιας εργασίας.

Turnitin

Η διαδικτυακή εφαρμογή Turnitin μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής. Είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους. Αποτελεί ένα εργαλείο στη διάθεση όσων διδάσκουν στο Πανεπιστήμιό μας, ώστε να συμβάλει στην αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας, προλαμβάνοντας φαινόμενα λανθασμένης χρήσης πηγών και με σκοπό να ενθαρρύνει τη φοιτητική κοινότητα να προσεγγίσει τον επιστημονικό λόγο με ακέραιο και ηθικά σωστό τρόπο.
Η εφαρμογή προσφέρεται και για τον προληπτικό έλεγχο της πρωτοτυπίας διαφόρων ερευνητικών εργασιών.

turn it in
Συνδεθείτε με το TurnItIn

Η βάση δεδομένων του Turnitin με το περιεχόμενο της οποίας συγκρίνεται η κάθε εργασία περιλαμβάνει:

 • 61+ δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Η σύγκριση δεν γίνεται απλώς με το περιεχόμενο του ανοικτά προσπελάσιμου διαδικτύου, που βασίζεται στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των διάφορων μηχανών αναζήτησης. Αντιθέτως, η ανίχνευση γίνεται ως ακολούθως: Το Turnitin ευρετηριάζει στους servers του όχι μόνο το τρέχον περιεχόμενο αλλά και τροποποιημένες, ακόμη και ιστοσελίδες που έχουν διαγραφεί.
 • 637+ εκατομμύρια εργασίες φοιτητών/-τητριών όλων των βαθμίδων.
 • 160+ εκατομμύρια άρθρα από επιστημονικά περιοδικά και πηγές διαφόρων εκδοτικών οίκων. Χάρη στη συνεργασία του Turnitin με το δίκτυο CrossRef γίνεται σύγκριση με περιεχόμενο το οποίο δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο Διαδίκτυο.

Η συνδρομή του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Turnitin υποστηρίζεται από τις λειτουργίες Translated Matching (ανίχνευσης λογοκλοπής σε μεταφρασμένο κείμενο) και Integration (διασύνδεσης με Open eClass).
Η εφαρμογή προορίζεται για χρήση από τα μέλη ΔΕΠ και όσους/όσες θεσμικά ασκούν διδακτικά καθήκοντα μέσα από την ιστοσελίδα του Turnitin ή από την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου. Οδηγούς χρήσης του Turnitin θα βρείτε στη σελίδα Ενημερωτικό Υλικό > Λογοκλοπή και Turnitin.

Πληροφορίες: Θάλεια Γκόντα, 2661087338, thalia@ionio.gr

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματική πατρότητα και πνευματική ιδιοκτησία
Η πνευματική πατρότητα (ηθικό δικαίωμα του δημιουργού) είναι η απόδοση ενός έργου ή μιας ιδέας στο δημιουργό τους και αυτό διασφαλίζεται με τη σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών.
Η πνευματική ιδιοκτησία (περιουσιακό δικαίωμα) είναι το δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου από το δημιουργό του ή από όποιον έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αναπαραγωγή ενός έργου ή αποσπάσματα από αυτό μπορεί να γίνει είτε με την άδεια ή με την αμοιβή του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής διαφοροποιήσεις στον γενικό αυτό κανόνα:

 • Ο Περιορισμός του περιουσιακού δικαιώματος, όπως αναφέρεται στο Δ’ κεφ. του Ν. 2121/1993, στα άρθρα 18 έως 28Γ.

  Το αρ. 28Γ παρέχει τη γενική αρχή που πρέπει να χρησιμοποιείται στην ερμηνεία των Περιορισμών. Σύμφωνα με τη γενική αυτή ρήτρα οι περιορισμοί αυτοί:
  (α) πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις,
  (β) οι περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου,
  (γ) δεν πρέπει να θίγουν αδικαιολόγητα τα συμφέροντα του δικαιούχου.

  Η γενική ρήτρα αυτή είναι γνωστή και ως κανόνας των τριών σταδίων.

  Ο κατάλογος των περιορισμών που αναφέρονται στα άρθρα 18 έως 28Γ είναι εξαντλητικός. Εάν η πράξη την οποία τελώ δεν εντάσσεται σε κάποιον από αυτούς τους περιορισμούς, τότε θα πρέπει να ζητήσω την άδεια του δικαιούχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Έργα που ανήκουν στο δημόσιο τομέα.
  Ως δημόσιος τομέας ορίζεται ο χώρος εκείνος ο οποίος βρίσκεται εκτός πνευματικής ιδιοκτησίας είτε πρωτογενώς, δηλαδή αφορά σε έργα που ήταν εξαρχής εκτός προστασίας (π.χ νομοθετικά, δικαστικά ή διοικητικά κείμενα, εκφράσεις της λαϊκής παράδοσης, ειδήσεις, απλά γεγονότα), είτε αφορά σε έργα που εξέπεσαν της προστασίας επειδή πέρασε ο χρόνος προστασίας (π.χ. έργα λόγου μετά τα 70 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού).

 • Η δημοσίευση έργων με άδειες Creative Commons. Πρόκειται για άδειες διάθεσης του έργου από το δημιουργό, οι οποίες δεν περιορίζουν τη χρήση του έργου σε τίποτε άλλο παρά μόνο ως προς την αναφορά στο δημιουργό και, ενδεχομένως, στην περαιτέρω διάθεση του περιεχομένου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι οδηγίες που παρατίθενται εδώ είναι σύντομες και γενικές. Για τον λόγο αυτό δεν καλύπτουν όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις και συνθήκες και απαιτείται προσοχή για την ασφαλή και νομότυπη χρήση πηγών. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, είναι προτιμότερο να επιλεχθεί μια πιο συντηρητική πρακτική ή να προσφύγετε σε έμπειρη νομική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αναλυτικότερος οδηγός διατίθεται στο eClass μάθημα του GUNet Πνευματική Ιδιοκτησία και Ανοικτά Μαθήματα - Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι για τις ανάγκες του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα».

Σύντομο και απλό οδηγό για τις άδειες Creative Commons θα βρείτε εδώ.

Ανοικτή πρόσβαση - Ανοικτή επιστήμη

Υλικό Ανοικτής Πρόσβασης

Ανακοινώσεις σχετικές με υλικό που βρίσκεται σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης

Εργαλεία Αναζήτησης Βιβλιογραφίας Ανοικτής Πρόσβασης

Για την εύρεση νόμιμων αντιτύπων εργασιών από επιστημονικά περιοδικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία OAButton και Unpaywall. Μέσω των παραπάνω, μπορείτε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, είτε στην τελική τους μορφή, είτε ως μετά-δημοσίευση (post-print, δηλαδή στην μορφή της εργασίας αμέσως μετά την ομότιμη κρίση). Το περιεχόμενό τους προέρχεται από νόμιμες πηγές, όπως τα ιδρυματικά αποθετήρια, καθώς δεν περιλαμβάνεται περιεχόμενο που μπορεί να έχει αναρτηθεί σε εμπορικές υπηρεσίες όπως το ResearchGate και το Academia.edu, ή σε υπηρεσίες αμφιβόλου νομιμότητας.

Μπορείτε είτε να περιηγηθείτε στις μηχανές αναζήτησης των εργαλείων, είτε να εγκαταστήσετε τις διαθέσιμες επεκτάσεις για δημοφιλείς browsers. Η επέκταση του OAButton είναι διαθέσιμη για τον Google Chrome, ενώ του Unpaywall είναι διαθέσιμη για τον Google Chrome και το Mozilla Firefox.

Δρόμος για την Ανοικτή Επιστήμη
Η Ανοικτή Επιστήμη είναι το νέο πρότυπο πρακτικών, μέσων και συνεργασίας που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.
H Ανοικτή Επιστήμη συνδυάζει αρχές που χαρακτηρίζουν, μεταξύ άλλων, την Ανοικτή Πρόσβαση σε (α) επιστημονικές δημοσιεύσεις, (β) ερευνητικά δεδομένα, (γ) λογισμικό έρευνας, καθώς και σε (δ) υποδομές και υπηρεσίες έρευνας.

Ενημερωθείτε για τον Πράσινο και τον Χρυσό Δρόμο δημοσίευσης των ερευνών σας από το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΣΕΑΒ με τίτλο "Επιλογές για Έλληνες ερευνητές σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση" που επισυνάπτεται στο τέλος αυτής της σελίδας.

Συμφωνίες Ανοιχτής Πρόσβασης
Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης στηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση και ενθαρρύνει την ερευνητική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου να δημοσιεύει σε περιοδικά ανοικτής πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Βιβλιοθήκη συμμετέχει είτε αυτόνομα είτε μέσω του ΣΕΑΒ σε συμφωνίες με εκδότες για πλήρη ή μερική κάλυψη των τελών δημοσίευσης.

MDPI
Από το 2017 η Βιβλιοθήκη έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα ιδρυματικής ανοικτής πρόσβασης του εκδοτικού οίκου MDPI το MDPI Open Access, προς όφελος της ερευνητικής κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που δημοσιεύει με δικαίωμα έκπτωσης στα περιοδικά του εκδοτικού οίκου.

Η ΒΙΚΕΠ, με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα αυτό, χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά ή με άλλο τρόπο το Πανεπιστήμιο, προσφέρει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για κάθε άρθρο που δημοσιεύουν σε περιοδικά του MDPI, δικαίωμα έκπτωσης 10% επί του κόστους δημοσίευσης του άρθρου (Article Processing Charges) που βαρύνει τους συγγραφείς. Έτσι, κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλος ερευνητής του Ιδρύματός μας, δηλώνοντας ως συνεργαζόμενο ίδρυμα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την υποβολή ενός άρθρου και χρησιμοποιώντας το ιδρυματικό του e-mail, αυτομάτως θα έχει έκπτωση 10% επί του κόστους δημοσίευσης στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί από το MDPI στο όνομά του. Επίσης, όταν μέλος του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλει άρθρο σε περιοδικό του MDPI από υπολογιστή του πανεπιστημιακού δικτύου, θα αναγνωρίζεται από το σύστημα και θα προεπιλέγεται αυτομάτως το πρόγραμμα και η έκπτωση.

Μέσω ΣΕΑΒ
Ο ΣΕΑΒ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που έκανε για την ανανέωση των συνδρομών της κοινοπραξίας σε επιστημονικό υλικό για την τριετία 2019-2021, διεκδίκησε και κατάφερε, όπου ήταν δυνατό, να υπάρχει πρόβλεψη για δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης παράλληλα με την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του συνδρομητικού υλικού των εκδοτών.
Στην παρούσα φάση όλες οι συμφωνίες με πρόβλεψη για δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης στηρίζουν τη δημοσίευση εργασιών μόνο σε επιστημονικά ηλεκτρονικά περιοδικά. Οι συμφωνίες διακρίνονται ανά εκδότη.
Καθώς οι συμφωνίες προβλέπουν διαφορετικούς όρους για τη δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης, συστήνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους και τις ρήτρες που προβλέπονται για κάθε εκδότη. Επίσης, για να «ενεργοποιηθεί» η πρόβλεψη για Ανοικτή Πρόσβαση, θα πρέπει ο κύριος συγγραφέας (corresponding author) να ανήκει στην κοινότητα των μελών του ΣΕΑΒ και συστήνεται η υποβολή να γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του συγγραφέα.

Για πλήρη κατάλογο των εκδοτών με τους οποίους προβλέπεται δημοσίευση ανοικτής πρόβασης, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις ρήτρες, δείτε στη διεύθυνση: https://www.heal-link.gr/συμφωνίες-ανοιχτής-πρόσβασης

Λοιπές πληροφορίες
Έχετε ερευνητικά δεδομένα και θέλετε να τα καταθέσετε με ανοικτή πρόσβαση; Επισκεφτείτε το HELIX, την Ελληνική Υπηρεσία Δεδομένων.

Βιβλιομετρικοί Δείκτες

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες είναι δείκτες αξιολόγησης τόσο των επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων, όσο και της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτίμησης έχουν πλέον πλαισιωθεί και από νέες, εναλλακτικές μεθόδους μέτρησης, τα λεγόμενα altmetrics.

Αξιολόγηση επιστημονικών περιοδικών


1
CiteScore από τη Scopus

To CiteScore είναι μια υπηρεσία μέτρησης της ποιότητας και της απήχησης των επιστημονικών περιοδικών και κατάταξής τους από τη βάση Scopus του Elsevier και η οποία παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ).

Δείτε τα αποτελέσματα του CiteScore 2019.

Περισσότερες πληροφορίες για την τελευταία έκδοση του CiteScore.

2
Google Scholar Metrics

Σύμφωνα με το ίδιο το Google Scholar, το εργαλείο του Google Scholar Metrics παρέχει έναν εύκολο τρόπο στους συγγραφείς να μετρούν γρήγορα την επίδραση των πρόσφατων άρθρων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Το εργαλείο επίσης δημοσιεύει κατάταξη των επιστημονικών περιοδικών.

Δείτε τα αποτελέσματα του Google Scholar Metrics. 

Περισσότερες πληροφορίες για την τελευταία έκδοση του Google Scholar Metrics.

Εύρεση αναφορών (Citation analysis)

3
Scopus

Η Scopus είναι η υπηρεσία αναζήτησης αναφορών (citations) και περιλήψεων (abstracts) του Elsevier. Θεωρείται η μεγαλύτερη στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία διαθέτει έξυπνα εργαλεία που σας βοηθούν να αναζητήσετε, ανακτήσετε, αναλύσετε και οπτικοποιήσετε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν. Περιλαμβάνει περισσότερους από 24.000 τίτλους από σχεδόν 5.000 εκδότες σε όλο τον κόσμο και 79 εκατομμύρια εγγραφές πάνω σε κάθε τομέα του επιστητού. Η Scopus ευρετηριάζει άρθρα επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων, βιβλία και σειρές βιβλίων επιστημονικού περιεχομένου και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
Η πρόσβαση στη Scopus παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Είσοδος στην υπηρεσία Scopus


4
Google Scholar

Το Google Scholar είναι μια υπηρεσία της Google, με ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλιογραφικά στοιχεία και αναφορές άρθρων, βιβλίων και γενικότερα επιστημονικών τεκμηρίων στο σύνολο των επιστημονικών πεδίων. Το Google Scholar σας παρέχει ένα απλό τρόπο αναζήτησης στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Μπορείτε να αναζητήσετε σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους και πηγές (άρθρα, διατριβές, βιβλία, περιλήψεις και αποφάσεις δικαστηρίων) και σε πολλούς ακαδημαϊκούς εκδότες, επαγγελματικές ενώσεις, ιδρυματικά και θεματικά αποθετήρια, πανεπιστήμια και άλλους δικτυακούς τόπους. Το Google Scholar σας βοηθά να αναζητήσετε όλη την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία από ένα μόνο σημείο, να εξερευνήσετε συναφή έργα, αναφορές, συγγραφείς, και δημοσιεύσεις, να εντοπίσετε το πλήρες έγγραφο μιας εργασίας μέσω της βιβλιοθήκης σας ή μέσω του παγκόσμιου ιστού, να ελέγξετε ποιος αναφέρεται στις δημοσιεύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα δημόσιο προφίλ συγγραφέα, κλπ.

Είσοδος στην υπηρεσία Google Scholar


5
Microsoft Academic Search

H Academic Search είναι μια δωρεάν υπηρεσία που αναπτύχθηκε από τη Microsoft για να βοηθήσει ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και επαγγελματίες να βρουν εύκολα και γρήγορα ακαδημαϊκό περιεχόμενο. Πρόκειται για μηχανή αναζήτησης που βασίζεται στη σημασιολογική αναζήτηση, δηλαδή αναζητεί έννοιες και όχι λέξεις-κλειδιά.

Είσοδος στην υπηρεσία Microsoft Academic Search

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης

Οι παραδοσιακοί δείκτες μέτρησης της επίδρασης περιοδικών και μεμονωμένων άρθρων έχουν δεχτεί κριτική για την ορθότητα και την αξιοπιστία τους και για το λόγο αυτό έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης (altmetrics). Μερικοί από τους δείκτες αυτούς λαμβάνουν υπόψη ακόμα και τον αντίκτυπο ενός άρθρου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότερα για τους εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης μπορείτε να βρείτε σε Altmetrics.org και σε Wikipedia: Λήμμα Altmetrics.

Περισσότερες πληροφορίες:
Μπορείτε να δείτε στο διαδικτυακό τόπο metrics.gr την παρακολούθηση που πραγματοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πάνω σε ζητήματα παραγωγής έρευνας στην Ελλάδα.

Μόνιμα Αναγνωριστικά

Τα μόνιμα αναγνωριστικά (permanent identifiers) είναι εργαλεία χρήσιμα για την ανίχνευση και τον εντοπισμό κάποιας οντότητας στο διαδίκτυο. Τα μόνιμα αναγνωριστικά δεν επηρεάζονται από αλλαγές στην ονοματοδοσία των ψηφιακών πόρων, βλ. επιστημονικών άρθρων (π.χ. αλλαγή URL), ή από τις πιθανές ομοιότητες ονομάτων φυσικών προσώπων (συνωνυμία).

ORCID

1

Το μόνιμο αναγνωριστικό ORCID (Open Researcher and Contributor ID) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και χρησιμοποιούμενο αναγνωριστικό φυσικών προσώπων και ιδρυμάτων. Οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν ελεύθερα ένα αναγνωριστικό ORCID (ORCID ID), το οποίο τους διακρίνει από άλλους ερευνητές (π.χ. με ίδιο όνομα) και τους επιτρέπει να διαχειρίζονται τις εγγραφές των δημοσιεύσεων τους, αλλά και να αναζητούν άλλους ερευνητές με το ORCID ID τους. Έτσι, μπορούν να πάρουν τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο το όνομά τους χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία, βελτιώνοντας τόσο τη δική τους αναγνώριση και ανιχνευσιμότητα όσο και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν πολλαπλά ID που δίνονται από διαφορετικές υπηρεσίες (πχ. Scopus ID, Researcher ID, IDs από διαφορετικούς εκδότες/παρόχους που ο καθένας προσφέρει στην δική του πλατφόρμα) κάτω από ένα μόνο αναγνωριστικό, το ORCID ID.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου συστήνει σε όλους τους ερευνητές να δημιουργήσουν το δικό τους αναγνωριστικό ORCID. Στόχος είναι όλα τα αναγνωριστικά φυσικών προσώπων ενός ιδρύματος να εντάσσονται κάτω από το αναγνωριστικό του ιδρύματος.

Η υπηρεσία ORCID παρέχεται μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Υποδομές Κατάθεσης Ερευνητικών Δεδομένων» και αφορά στη Premium υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πύλη του ΣΕΑΒ για το ORCID.

Οι ερευνητές/-νήτριες που δεν έχουν ORCID ID μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο είτε αυτό το βίντεο.

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
www.ionio.gr
Lock Δυστυχώς, δεν έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συνδρομητικές πηγές της Βιβλιοθήκης!
Οδηγίες VPN